Welcome Guest ( Log In | Register )

欢迎访问本站。游客仅能浏览首页新闻、版块主题、维基条目与资源信息,需登录后方可获得内容发布、话题讨论、维基编辑与资源下载等权限。若无账号请先完成注册流程。

【一点小小的要求】

» 闲聊场所,言不违禁皆自由,但请不要太水,也别谈时政! » 欢迎精美贴图,然色情与芙蓉JJ之流不得入内。 » 纯水者死。莫同恶语辱人者计较,只需取证至此


 
Closed TopicStart new topic
> 报道。询问原创奇幻码字内容在哪个版面发布比较合适?, 顺便测试Markdown,主要是混用Html标签效果
fanhan
2021-04-27, 09:09
Post #1


主物质者
Group Icon
 10
   0

Group: Primer
Posts: 1
Joined: 2021-04-27
Member No.: 92553


我是作者本人,主页在https://fanhan-inside.github.io

其中wiki页面之上,混用html标签的markdown表格显示正常:


## 《范版西幻设定集:建设新时代中国特色社会主义奇幻世界》

### 第一辑

共二十篇:

| 编号 | 标题 | 地点 | 主要人物 |
|-|-|-|-|
| 1 | 只有龙才会说龙语 | <ruby>因斯布鲁克<rt lang="de">Innsbruck</rt></ruby> | <ruby>尤安内斯<rt lang="la">Johannes</rt></ruby>·<ruby>亚力山德罗维奇<rt lang="ru">Александрович</rt></ruby>·<ruby>范书藤<rt lang="nl">van Schooten</rt></ruby> |
| 2 | 通背拳法与居合斩 | <ruby>慕尼黑<rt lang="de">München</rt></ruby> | <ruby>汉斯<rt lang="de">Hans</rt></ruby>·<ruby>因斯布鲁克<rt lang="de">Innsbruck</rt></ruby>·<ruby>蒂罗尔<rt lang="de">Tirol</rt></ruby> |
| 3 | 教内无派千奇百怪 | <ruby>利沃夫<rt lang="ru">Львов</rt></ruby>→<ruby>克拉科夫<rt lang="po">Krakow</rt></ruby> | <ruby>伊凡<rt lang="ru">Иван</rt></ruby> |
| 4 | 谁说知识就是力量 | <ruby>博洛尼亚<rt lang="it">Bologna</rt></ruby> | <ruby>皮埃尔<rt lang="fr">Pierre</rt></ruby> |
| 5 | 爱与正义与红灯区 | <ruby>阿姆斯特丹<rt lang="nl">Amsterdam</rt></ruby> | <ruby>威廉<rt lang="nl">Willem</rt></ruby> |
| 6 | 马耳他护屄骑士团 | <ruby>马赛<rt lang="fr">Marseille</rt></ruby> | <ruby>哈里<rt lang="fr">Henri</rt></ruby> |
| 7 | 浓墨重彩抹黑洗白 | <ruby>海德堡<rt lang="de">Heidelberg</rt></ruby> | <ruby>古斯塔夫<rt lang="de">Gustav</rt></ruby> |
| 8 | 金玉锦绣珠光宝气 | <ruby>安特卫普<rt lang="nl">Antwerpen</rt></ruby> | <ruby>法比奥<rt lang="it">Fabio</rt></ruby>、<ruby>华生<rt lang="en">Watson</rt></ruby>、<ruby>埃舍尔<rt lang="nl">Escher</rt></ruby> |
| 9 | 有子七人莫慰母心 | <ruby>巴塞罗那<rt lang="es">Barcelona</rt></ruby> | <ruby>胡安<rt lang="es">Juan</rt></ruby>·<ruby>薄基尼亚斯<rt lang="pt">Boquiñas</rt></ruby>·<ruby>李夫拉门托<rt lang="es">Livramento</rt></ruby> |
| 10 | 七月流火时日曷丧 | <ruby>伦敦<rt lang="en">London</rt></ruby> | <ruby>摩西<rt lang="he">מֹשֶׁה</rt></ruby>、<ruby>艾萨克<rt lang="he">יצחק</rt></ruby> |
| 11 | 从雪山来到大海去 | <ruby>苏黎世<rt lang="de">Zürich</rt></ruby>→<ruby>不来梅<rt lang="de">Bremen</rt></ruby> | <ruby>维特<rt lang="de">Werther</rt></ruby>、<ruby>绿蒂<rt lang="de">Lotte</rt></ruby> |
| 12 | 此心安处即是吾乡 | <ruby>吕贝克<rt lang="de">Lübeck</rt></ruby> | <ruby>亨利<rt lang="en">Henry</rt></ruby>·<ruby>范铝杯<rt lang="nl">van Lübeck</rt></ruby>、<ruby>芭蓓<rt lang="de">Bärbel</rt></ruby>·<ruby>苯萘蒽<rt lang="de">Benning</rt></ruby> |
| 13 | 雷霆雨露皆是君恩 | <ruby>巴黎<rt lang="fr">Paris</rt></ruby> | <ruby>雨果<rt lang="fr">Hugo</rt></ruby> |
| 14 | 食不厌精脍不厌细 | <ruby>汉堡<rt lang="de">Hamburg</rt></ruby> | <ruby>菲利克斯<rt lang="de">Felix</rt></ruby>、<ruby>乌呼鲁<rt lang="en">Uhuru</rt></ruby>、<ruby>斯米尔诺夫<rt lang="ru">Смирнов</rt></ruby> |
| 15 | 镜花水月梦幻泡影 | <ruby>施万高<rt lang="de">Schwangau</rt></ruby> | <ruby>林奈<rt lang="de">Linné</rt></ruby> |
| 16 | 皇天后土纸猫刍狗 | <ruby>那波利<rt lang="it">Napoli</rt></ruby> | 「师尊」、「徒弟」 |
| 17 | 冠由下生乱自上作 | <ruby>贝尔法斯特<rt lang="en">Belfast</rt></ruby> | <ruby>麦剑桥<rt lang="en">McCambridge</rt></ruby>、<ruby>麦牛津<rt lang="en">McOxford</rt></ruby>、<ruby>尼摩<rt lang="la">Nemo</rt></ruby>船长 |
| 18 | 白云苍狗斗转星移 | <ruby>柏林<rt lang="de">Berlin</rt></ruby> | <ruby>戈特利普<rt lang="de">Gottlieb</rt></ruby>、<ruby>汉娜<rt lang="de">Hanna</rt></ruby>、<ruby>汉斯·范硁然<rt lang="de">Hans van Canyon</rt></ruby> |
| 19 | 昔在上圣昭事百神 | <ruby>巴格达<rt lang="ar">بغداد‎</rt></ruby> | 赛义德伊玛目、谢里夫清真寺行走 |
| 20 | 新长征路上的摇滚 | <ruby>贝尔格莱德<rt lang="sh">Београд‎</rt></ruby> | <ruby>茨维特科·茨维特科维奇<rt lang="sh">Цветко Цветковић</rt></ruby>、<ruby>佩特鲁斯<rt lang="la">Petrus</rt></ruby>·<ruby>康斯坦丁诺维奇<rt lang="ru">Константинович</rt></ruby>·<ruby>范翗翷<rt lang="nl">van Ceulen</rt></ruby> |


每篇都有一万汉字篇幅,注意到每帖限制「102400」字符,可能会分几楼发布。
TOP
Archon
2021-04-27, 14:37
Post #2


to rule
Group Icon
 413
   0

Group: Governor
Posts: 7
Joined: 2005-06-26
Member No.: 5


https://trow.cc/board/act=announce&f=2&id=3
QUOTE
二、绝对禁止一切涉及党派、革命、领导人等的政治内容,或是耽美、色情、擦边球等敏感话题。
抱歉,您的文章可能并不符合我们网站的规定。
TOP
Closed TopicStart new topic
 


Time is now: 2021-07-26, 13:37